danas je 24.7.2024

Input:

Provedba natječaja i žalba na natječaj

4.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Molim vas pojašnjenje vezano uz žalbu na provedeni natječaj za radno mjesto. Postoji li pravo na žalbu (ili nekakav drugi pravni lijek) ukoliko natječaj provodi tijelo koje je obveznik primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike (ne državne!) i Zakona o radu?

Sukladno odredbama TKU u obvezi smo provesti natječaj, no nigdje ne vidim imaju li sudionici pravo žalbe na provedeni natječaj?

Odgovor:

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/2017 – u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) u članku 24. st. 1. propisuje da se javni natječaj raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za