danas je 24.7.2024

Input:

Provedba mjera evakuacije i spašavanja - prava i obveze radnika i poslodavaca

13.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim stručnim člankom dajemo prikaz provedbe mjera evakuacije i spašavanja prema odredbama Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i podzakonskih akata koji su na osnovu njega doneseni.

Unatoč opće prihvaćenom shvaćanju da se nezgode i nesreće uvijek događaju nekom drugom, a ne nama, odnosno da nam se nešto takvo u pravilu nikada neće dogoditi, navedenim načinom razmišljanja dovodimo kako sebe tako i druge u neposrednu opasnost, jer se nismo pravovremeno pripremili za posljedice koje mogu nastati prilikom izvanrednog i iznenadnog događaja.

Zato je kod izvanrednih i iznenadnih događaja kao što su potres, požar, eksplozija, poplava, tehnološka nesreća ili teroristički čin potrebna provedba mjera evakuacije i spašavanje radnika i drugih osoba iz radnih prostorija i prostora poslodavca. Također je bitno ukazati na važnost smišljenog, planiranog, dobro uvježbanog i koordiniranog načina postupanja svih sudionika u interventnim postupcima i postupcima saniranja izvanredne okolnosti ili nesreće.

Ovisno o vrsti izvanrednog događaja postupa se prema Planu zaštite od požara i tehnološke eksplozije, Planu evakuacije, Planu zaštite i spašavanja ili Planu intervencija u zaštiti okoliša, s tim na umu da svaki od navedenih planova ima propisane operativne postupke i upute o načinu i opsegu obavješćivanja i pozivanja nadležnih osoba i institucija gdje su unaprijed određene odgovornosti i nadležnosti, način saniranja opasnosti i postupke izvještavanja i analize.

Obveze poslodavca u vezi sa zaštitom od požara, evakuacijom i spašavanjem

Odredbom članka 55. Zakona o zaštiti na radu propisano je da je poslodavac:

- obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima;

- obvezan odrediti broj radnika koji će provoditi navedene mjere, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara i spašavanje, ovisno o naravi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju radnika.

U slučaju nastanka neposrednih i značajnih