danas je 21.9.2021

Input:

Promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nedopuštenoj trgovačkoj praksi

6.9.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Narodne novine, broj 117/17.) u primjeni je od 25. studenog 2017. godine s time da je 17. travnja 2019. godine na razini država članica Europske unije donesena Direktiva 2019/633 o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Kako bi se na razini država članica Europske unije počevši od 30. travnja 2019. godine mogao uspostaviti zajednički pravni okvir, Republika Hrvatska je kao punopravna članica Europske unije obvezna do 1. svibnja 2021. godine u nacionalnom pravnom okviru urediti, odnosno od 1. studenoga 2021. godine započeti s primjenom navedene Direktive.

Državama članicama Europske unije pomoću pristupa obveznog usklađivanja s odredbama Direktive državama članicama Europske unije omogućeno je uvođenje minimalnog standarda Europske unije za zaštitu od nepoštenih trgovačkih praksi uz donošenje ili zadržavanje nacionalnih pravila koja nadilaze nepoštene trgovačke prakse navedene u ovoj Direktivi, kako bi se pojava takvih praksi smanjila kod trgovanja poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

 

Također se definicije i pojmovi dosadašnjeg Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom suštinski usklađuju, odnosno ujednačavaju se odredbama Direktive 2019/633 o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

 

Kako su navedene promjene predstavljale bitne razloge za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, istim će se u odnosu na važeći zakon osiguravati dosljedno ispunjavanje zadaće usklađivanja s pravnim okvirom Europske unije uz uređivanje na odgovarajući način poslovnog ponašanja i suzbijanja nepoštenih trgovačkih praksi.

 

Opće odredbe

 

Zakonom o izmjenama i dopunama navedenog Zakona utvrđuju se pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi, utvrđuju se nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga kupca u odnosu na njegove dobavljače, uređuju se ovlasti, zadaće i postupanje tijela nadležnog za provedbu ovoga Zakona te suradnja među provedbenim tijelima za utvrđivanje nepoštenih trgovačkih praksi država članica Europske unije i Europske komisije.