danas je 25.6.2021

Input:

Produženje Mjere za očuvanje radnih mjesta i na svibanj 2021. godine

7.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.11.1.1 Produženje Mjere za očuvanje radnih mjesta i na svibanj 2021. godine

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Cilj mjere ”Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19 i područja pogođena potresom) - ožujak-svibanj 2021.“ je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, narušena gospodarska aktivnost.

Dana 30. travnja 2021. Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu; HZZ) dopunio je mjeru sa dodatnim opcijama usporedbe prihoda za obveznike tromjesečnih izvješća o kojima će kasnije u tekstu biti više riječi.

Trajanje mjere predviđeno je za razdoblje ožujak-svibanj 2021. godine, a najviša visina potpore do 4.000 kn po radniku, odnosno;

● iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

- od 40,00% do 44,99% - 2.000,00 kn,

- od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn,

- od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn,

- od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn,

- od 60% i više – 4.000,00 kn.

● doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa:

● 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana,

● 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje,

● doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Prihvatljivi poslodavci kao prijavitelji na mjeru su: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit. Popis svih prihvatljivih sektora se može pronaći na internetskim stranicama HZZ-a. Prihvatljivi poslodavci su i svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa. Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera. Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10