danas je 20.5.2024

Input:

Produljenje probnog rada

13.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Odredbom članka 53. Zakona o radu propisano je da se prilikom sklapanja ugovora o radu može ugovoriti probni rad te da isti ne smije trajati duže od šest mjeseci. Nakon prestanka sklopljenog ugovora o radu u kojem je bio ugovoren probni rad, radnik i poslodavac pri sklapanju novog ugovora o radu za obavljanje istih poslova ne mogu ponovno ugovoriti probni rad.

Dakle, probni rad uređen je Zakonom o radu te ukoliko je ugovoren, predstavlja sastavni dio radnog odnosa. Obavljanje poslova za poslodavca u svrhu provjere znanja i sposobnosti radnika izvan radnog odnosa nije dopušteno. Ako je ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme, trajanje probnog rada mora biti razmjerno očekivanom trajanju ugovora i naravi posla koji radnik obavlja, čime je zakonodavac odredio dva kriterija kojih se mora pridržavati poslodavac prilikom određivanja trajanja probnoga rada.

Primarna svrha instituta probnog rada je zaštita poslodavca jer mu omogućava provjeru radnikovih sposobnosti te potrebnih stručnih znanja i vještina za poslove iz sklopljenog ugovora o radu. S obzirom da je posebnost probnog rada i moguće lakše otkazivanje ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu, kao i kraće trajanje otkaznoga roka kod takvog otkazivanja, poslodavac bi morao postupati savjesno i pošteno te voditi računa o zabrani ostvarivanja prava iz određenoga ugovornoga odnosa