danas je 20.5.2024

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o zajmu

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.34 Primjeri ugovora – Ugovor o zajmu

Skupina autora

PREUZMITE


“DRUŠTVO, adresa sjedišta, grad, OIB: 12345678902, koje zastupa

Ime i prezime, direktor društva (dalje u tekstu: "Zajmodavac“)

i

Ime i prezime, adresa, grad, OIB: (dalje u tekstu: "Zajmoprimac“)

sklopili su u grad, datum slijedeći

UGOVOR O ZAJMU

Članak 1.

Potpisom ovog Ugovora Zajmodavac daje Zajmoprimcu zajam u iznosu od 4.000,00 (četiri tisuće) kuna, koji se obvezuje uplatiti na račun