danas je 24.7.2024

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o upiti (asignaciji)

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.44 Primjeri ugovora – Ugovor o upiti (asignaciji)

Skupina autora

PREUZMITE


Sukladno odredbama čl. 130. do 144. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 dalje: “ZOO“)

ASIGNANT (uputitelj)

____________________________________

ASIGNAT (upućenik)

____________________________________

ASIGNATAR (primatelj upute)

____________________________________

sklapaju slijedeći

UGOVOR O UPUTI (ASIGNACIJI)

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ASIGNANT potražuje od ASIGNATA iznos od _____________ kn (slovima: __________kuna)