danas je 24.7.2024

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o radu na određeno vrijeme

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.20 Primjeri ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme

Skupina autora

PREUZMITE


MOS d.o.o. iz _______, ul. _______, kbr. _______, OIB: _______ zastupano po direktoru ...................., kao Društvo, (u daljnjem tekstu: Društvo), s jedne strane,

i

Ante Antić iz _______, ul. _______, kbr. _______, OIB: _______. kao radnik,
(u daljnjem tekstu: radnik), s druge strane

sklopili su u _______ dana _______ godine ovaj

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

Članak 1.

Predmet ugovora

Ovim se Ugovorom između poslodavca i radnika zasniva radni odnos na određeno vrijeme, zbog privremenog povećanja opsega posla a u svezi marketinške obrade eventualnih novih tržišta i prezentacije proizvoda na sajmovima. Ugovor se sklapa na razdoblje od 10. travnja 2017. do 10. rujna 2017. godine.

Članak 2.

Radne obveze

Radnik će za poslodavca obavljati sljedeće poslove sajmova i to:

  • - kontaktiranje s potencijalnim klijentima i poslovnim partnerima,
  • - planiranje i organizacija sajmova te ostali slični poslovi.

Članak 3.

Mjesto rada

Radnik će poslove koji su predmet ovog Ugovora djelomično