Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o radu na određeno vrijeme

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.20 Primjeri ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme

Skupina autora

PREUZMITE


MOS d.o.o. iz _______, ul. _______, kbr. _______, OIB: _______ zastupano po direktoru ...................., kao Društvo, (u daljnjem tekstu: Društvo), s jedne strane,

i

Ante Antić iz _______, ul. _______, kbr. _______, OIB: _______. kao radnik,
(u daljnjem tekstu: radnik), s druge strane

sklopili su u _______ dana _______ godine ovaj

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

Članak 1.

Predmet ugovora

Ovim se Ugovorom između poslodavca i radnika zasniva radni odnos na određeno vrijeme, zbog privremenog povećanja opsega posla a u svezi marketinške obrade eventualnih novih tržišta i prezentacije proizvoda na sajmovima. Ugovor se sklapa na razdoblje od 10. travnja 2017. do 10. rujna 2017. godine.

Članak 2.

Radne obveze

Radnik će za poslodavca obavljati sljedeće poslove sajmova i to:

  • - kontaktiranje s potencijalnim klijentima i poslovnim partnerima,
  • - planiranje i organizacija sajmova te ostali slični poslovi.

Članak 3.

Mjesto rada

Radnik će poslove koji su predmet ovog Ugovora djelomično obavljati u sjedištu poslodavca, a pretežno na drugim mjestima, ovisno o mjestu u kojem je potrebno obaviti poslove iz čl. 2 i to:

  • - kontaktiranje s potencijalnim klijentima i poslovnim partnerima,
  • - planiranje i organizacija sajmova te ostali slični poslovi.

Članak 4.

Početak rada

Radnik će početi s radom dana 10. travnja 2017.god. Poslodavac će radnika prije početka rada upoznati s organizacijom rada i zaštitom na radu.

Članak 5.

Probni rad (nije obvezan članak ugovora)

Ovaj se Ugovor sklapa uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Članak 6.

Radno vrijeme

Radnik radi u punom radnom vremenu, u trajanju od 40 sati tjedno. Radno vrijeme raspoređeno je u pet radnih dana u tjednu, (od ponedjeljka do petka), po osam sati dnevno, od 8:00 do 16:00 sati, u jednokratnom trajanju, ili zavisno prema potrebi posla a u dogovoru s osobom kojoj je neposredno odgovoran.

Članak 7.

Dnevni odmor

Tijekom rada u punom radnom vremenu radnik ima pravo na stanku (odmor) u trajanju od 30 minuta dnevno, od 11:30 do 12:00 sati. Ukoliko se stanka, zbog naravi posla, ne može koristiti na način iz st. 1. ovog članka, radnik će ju koristiti prema

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: