danas je 24.7.2024

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o radu na određeno vrijeme u inozemstvu

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.46 Primjeri ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme u inozemstvu

Skupina autora

PREUZMITE


Na temelju Zakona o radu (" Narodne novine" 93/14) i Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Narodne novine br. 4/02, 91/03, 93/04, 97/05, 98/05-pročišćeni tekst, 133/06-pročišćeni tekst, 11/08, 12/08 - pročišćeni tekst, 96/13. 97/13 - pročišćeni tekst, 142/13, 142/13-pročišćeni tekst)

te

Pravilnika o radu _____________________________________
(zakon, drugi propis, kolektivni ugovor, pravilnik o radu)

Niskogradnja d.d. za niskogradnju, Vinkovci, Salaški put 4, M.B.11122233, OIB: __________,
koje po zakonskom ovlaštenju zastupa direktor Dragutin Kopitar (u daljnjem tekstu: poslodavac) jedne strane,

i

Malivuk Veljko (OIB: ________________) iz Zaprešića, Šibice kbr.18,(u daljnjem tekstu: radnik), s druge strane,

sklopili su u Vinkovcima dana ________________ godine ovaj

UGOVORA O RADU U INOZEMSTVU
NA ODREĐENO VRIJEME

Članak 1.

Predmet ugovora

Ugovor o radu sklapa se