danas je 24.9.2023

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o posudbi

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.37 Primjeri ugovora – Ugovor o posudbi

Skupina autora

PREUZMITE

Mirko Mirković iz ______________, ul. ______________ kbr. ______________, OIB ______________, kao posuditelj, 

(u nastavku teksta: posuditelj), s jedne strane,

i

Šime Šimić iz ______________, ul. ______________ kbr. ______________, OIB ______________, kao posudovnik, 
(u nastavku teksta: posudovnik), s druge strane,

sklopili su u ______________dana ______________ godine ovaj