Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o poslovnoj suradnji

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.11 Primjeri ugovora – Ugovor o poslovnoj suradnji

Skupina autora

PREUZMITE


_______________________, __________________, OIB: _________________, s jedne strane kao vjerovnik (dalje: vjerovnik)

i

_______________________, __________________, OIB: _________________, s druge strane kao dužnik (dalje: dužnik)

Opcija _______________________, __________________, OIB: _________________, kao jamac (dalje: jamac)

zaključili su danas sljedeći

SPORAZUM O OSIGURANJU

Članak 1.

Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da na dan sklapanja ovog Sporazuma postoji potraživanje vjerovnika prema dužniku u iznosu od ________ kn (slovima: ____________) temeljem _____________________.

Članak 2.

Dužnik se obvezuje izvršiti plaćanje iznosa iz članka 1. ovog Sporazuma u roku od __________________ od dana sklapanja ovog Sporazuma.

Članak 3.

Radi osiguranja uredne isplate iznosa iz članka 1. ovog Sporazuma, dužnik (jamac) daje vjerovniku hipoteku na nekretnini koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u _______ opisana kao:

  • - k.č.br. ______________, zk.ul.br. ________________, k.o. ______________

Potpisom ovog Sporazuma dužnik (jamac) ovlašćuje vjerovnika da na temelju ovog Sporazuma i bez ikakvih daljnjih dozvola ili odobrenja ishodi uknjižbu hipoteke na nekretnini iz

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: