danas je 24.9.2023

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o osnivanju d.o.o.

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.41 Primjeri ugovora – Ugovor o osnivanju d.o.o.

Skupina autora

PREUZMITE


Članovi trgovačkog društva _____________ d.o.o.:

_________________, s prebivalištem u _____________, OIB ____________

_________________, s prebivalištem u _____________, OIB ____________

_________________, s prebivalištem u _____________, OIB ____________

usvojili su slijedeći

DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU ______ d.o.o.

Članak 1.

Ovim Ugovorom članovi društva osnivaju trgovačko društvo u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, te reguliraju međusobne odnose, prava i obveze iz osnova članstva u društvu.

Ovim Ugovorom definira se: tvrtka i sjedište, djelatnost društva, iznos temeljnog kapitala, uvjeti i način pribavljanja tog kapitala, prava i obveze članova društva, uvjeti i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i druga pitanja značajna za rad društva.

Članak 2.

Društvo posluje pod tvrtkom: _____________

Skraćena tvrtka društva glasi: _____________

Članak 3.

Sjedište društva: _______________

Članak 4.

O promjeni sjedišta i tvrtke društva odlučuje Skupština društva-izmjenom ovog ugovora, sukladno čl.11. st.4. i čl.38 trgovačkim društvima.

Članak 5.

Djelatnost društva je:

___________________________

___________________________

Članak 6.

Temeljni kapital društva iznosi: _______ kn (slovima: __________ kuna).

Ulog članova društva iznosi kako