danas je 20.5.2024

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o doživotnom uzdržavanju

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.47 Primjeri ugovora – Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Skupina autora

PREUZMITE


Sukladno odredbama čl. 579. –585. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08 i 125/11, 78/15, 29/18)

Šime Šimić iz Zagreba, ul. i kbr. ________________ (porezni broj ________________),

kao davatelj uzdržavanja (u nastavku teksta: Davatelj uzdržavanja), s jedne strane,

i

Ivo Ivić iz Požege, Ul. i kbr. ________________ (porezni broj: ________________),

kao primatelj uzdržavanja (u nastavku teksta: Primatelj uzdržavanja), s druge strane,

sklopili su u Požegi dana ________________ godine ovaj

UGOVORO DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

Članak 1.

Davatelj uzdržavanja se ovim ugovorom obvezuje uzdržavati Primatelja uzdržavanja do njegove smrti, a Primatelj uzdržavanja se obvezuje dati u vlasništvo Davatelju uzdržavanja svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu (može se navesti odnosno dati samo dio imovine, u kojem slučaju je potrebno točno specificirati, koji je to dio kako pokretne tako i nepokretne imovine), s tim da se prijelaz vlasništva na stvarima i pravima s Primatelja uzdržavanja na Davatelja uzdržavanja odgađa do trenutka smrti Primatelja uzdržavanja.

Da ne bi bilo dvojbe, na Davatelja uzdržavanja u trenutku smrti Primatelja uzdržavanja prelazi temeljem