danas je 24.9.2023

Input:

Primjeri ugovora - Odluka o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.30 Primjeri ugovora – Odluka o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu

Skupina autora

PREUZMITE


____________________________ (naziv i sjedište poslodavca, oib)

____________________________ (znak, broj i sl.)

____________________________ (mjesto i nadnevak)

Temeljem odredaba čl 115. st. 1. toč. 2. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17),

predsjednik Uprave / direktor / ravnatelj

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(naziv poslodavca)

donosi

ODLUKU O OSOBNO UVJETOVANOM

OTKAZU UGOVORA O RADU

Radniku Peri Periću daje se osobno uvjetovani otkaz ugovor o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme dana __________ Otkazni rok