Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjeri ugovora - Akt o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću (jedan član)

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.2 Primjeri ugovora – Akt o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću (jedan član)

Skupina autora

PREUZMITE


PETAR PERIĆ iz ________________ ul. ________________ kbr. ________________

usvaja u ________________ dana ________________ godine ovaj

AKT O OSNIVANJU DRUŠTVA S

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

(JEDAN ČLAN)

Članak 1.

Osnivač ovim aktom osniva društvo s ograničenom odgovornošću i time postaje njegov jedini osnivač.

Članak 2.

Tvrtka društva glasi: Građevinar, za gradnju i prodaju stanova________________d.o.o.

Skraćena tvrtka glasi ________________

Sjedište društva je ________________

Promjena skraćene tvrtke, sjedište i adrese ne znači promjenu ovog akta.

Članak 3.

Sadržaj djelatnosti

Predmet poslovanja društva čine slijedeće djelatnosti:

 • - Opći građevinski radovi,
 • - Podizanje krovnih konstrukcija i krovni radovi,
 • - Ugradnja stolarije i pokućstva,
 • - Posredovanje u prođi hrane, pića i duhana,
 • - Posredovanje specijalizirano za prodaju drugih određenih proizvoda,
 • - Trgovina na veliko građevinskim materijalom,
 • - Trgovina na malo u drugim specijaliziranim prodavaonicama,
 • - Trgovina na malo s mesom i mesnim prerađevinama,
 • - Skladištenje,
 • - Druge pomoćne djelatnosti u kopnenom prometu,
 • - Posuđivanje drugih predmeta za široku potrošnju,
 • - Razvoj i opskrba programskim paketima,
 • - Opskrba sa programima za računalo i savjetovanje,
 • - Oglašavanje,
 • - Djelatnost posredovanja i zapošljavanje radne snage.

Ako društvo ne ispunjava uvjete za obavljanje koje od navedenih djelatnosti, obavljat će ih kad se ispune uvjeti za obavljanje tih djelatnosti.

Članak 4.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. Poslovnu i pravnu sposobnost društvo stječe prilikom upisa u sudski registar. Društvo ima sve ovlasti u pravnom prometu. Društvo odgovara za preuzete obveze svom svojom imovinom. Za obveze društva osnivač ne odgovara.

Članak 5.

Društvo u pravnom prometu zastupa direktor.

Članak 6.

Osnivač osigurava sva sredstva potrebna za osnivanje društva.

Temeljni kapital i temeljni ulozi

Članak 7.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća kuna). Temeljni ulog jednak je temeljnom kapitalu, a ulaže ga osnivač uplatom na privremeni depozitni račun društva, najkasnije do upisa društva u sudski registar.

Članak 8.

Osnivač može u društvo primiti nove članove s prijenosom dijela svog poslovnog udjela, ili uplatom novih novčanih sredstava, odnosno unosom uloga u stvarima, o čemu će biti sklopljen novi ugovor.

Članak 9.

Ukoliko se tijekom poslovanja kapital određen ovim ugovorom umanji, ili osnivač posluje s gubitkom, osnivač je dužan uplatiti dodatna sredstva do visine ovim ugovorom određenog temeljnog kapitala.

Ostale odredbe

Članak 10.

Osnivač samostalno odlučuje o prihvaćanju godišnjeg izvješća, raspodjeli dobiti, uplati temeljnih uloga, prestanku društva, prijenosu poslovnih udjela, o imenovanju direktora, o poduzetnim radnjama pregleda i nadzora njegovog rada i drugim stvarima,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: