danas je 15.8.2022

Input:

Primjer Ugovora o obavljanju stručne prakse

30.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.2.1 Primjer Ugovora o obavljanju stručne prakse

Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ

Imamo u planu primiti studenta V. godine studija na stručnu praksu u odjel konstrukcija, stoga Vas molim primjerak Ugovora te koje su radnje koje uz to još moramo odraditi.

U slučaju da je stručna praksa sastavni dio studijskog programa visokog učilišta (fakulteta, veleučilišta ili visoke škole), tada se takva stručna praksa organizira i provodi u suradnji visokog učilišta, studenta i poslodavca u skladu s internim aktom visokog učilišta (najčešće je riječ o pravilniku). Naime, visoka učilišta imaju popis poslodavaca kod kojih njihovi studenti obavljaju stručnu praksu i nakon odabira određenog poslodavca, sklapa se sporazum ili ugovor između visokog učilišta, studenta i poslodavca u kojemu su definirana prava i obveze studenta i mentora kod poslodavca. No, student može i samostalno predložiti poslodavca kod kojeg želi obavljati stručnu praksu, s time da voditelj stručne prakse na visokom učilištu taj prijedlog mora odobriti.

Poslodavac kod kojeg student obavlja stručnu praksu studentu dodjeljuje mentora koji mu daje upute, nadzire, pruža pomoć i potiče studenta da samostalno ili u timu obavlja određene poslove da bi se osiguralo kvalitetno izvođenje stručne prakse. Student je za vrijeme stručne prakse dužan voditi