Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjer obračuna plaće uz korištenje mjere skraćivanja radnog vremena

16.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.19.2.3 Primjer obračuna plaće uz korištenje mjere skraćivanja radnog vremena

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Lijepo vas molim za primjerak obračuna plaće prema situaciji: Aplicirali smo potporu za skraćeno radno vrijeme od HZZ. Djelatnica ima bruto plaću 4.136,00 kn. U kolovozu je koristila 12 dana GO 96h. Radila je 4 dana 32 h ostali 32h nije radila skraćeno radno vrijeme, + 8 h Državni blagdan. Lijepo vas molim primjerak obračuna plaće.

Mjera skraćivanja radnog vremena ima za cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane COVID - 19 došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Mjera je namijenjena poslodavcima koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika, odnosno radnicima zaposlenih kod takvih poslodavaca na puno radno vrijeme (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno), a ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore i prokuriste. Pod vlasnicima i suvlasnicima smatraju se osobe koje su imatelji više od 25% udjela u kapitalu društva. Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti predmetnu potporu. Bitno je naglasiti kako poslodavac može potporu koristiti samo za radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine.

Sumirano, uvjeti koji moraju biti kumulativno zadovoljeni za korištenje mjere:

- Pad prihoda od 20% ili više u mjesecu korištenja potpore (u odnosu na usporedno razdoblje),

- Poslodavci koji zapošljavaju 10 do 50 radnika ako je skraćenje za najmanje 20% radnika,

- Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika ako je skraćenje za najmanje 10% radnika,

- Ograničenje isplate dividende u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021. za poslodavce korisnike potpore.

Važno je za naglasiti sljedeće:

- Poslodavac ne može podnijeti zahtjev za korištenje potpore za radnike kojima teče otkazni rok.

- Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.

- Prilikom podnošenja zahtjeva poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine.

- Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku.

- Mjera traje od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

Primjer obračuna plaće za mjesec kolovoz 2020 uz korištenje mjere skraćivanja radnog vremena:

Evidencija radnog vremena za kolovoz 2020.

Ugovorena bruto plaća radnika je 4.136,00 kn.

Prema „Tablici iznosa sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena” koja je sastavni dio dokumentacije Mjere za skraćivanja radnog vremena najviši broj sati za sufinanciranje u mjesecu kolovozu 2020. iznosi 80 h (odnosno pola mjesečnog fonda sati za kolovoz bez blagdana), a najveća vrijednost sufinanciranog sata iznosi 25,00 kn. Važno je naglasiti da prema pravilima za izračun visine sufinanciranja u sklopu mjere skraćivanja radnog vremena na iznos utječe i to je li radnikova ugovorena plaća veća ili niža od 4.000,00 kn u neto iznosu, odnosno:

- Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: