danas je 15.8.2022

Input:

Primjena odredbi Konvencije o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje međunarodne organizacije rada

5.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim tekstom dajemo prikaz Konvencije o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje Međunarodne organizacije rada (Konvencija br. 111) koja je objavljena u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori, broj 5/2000).

Na temelju Odluke o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 2/94), Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske objavilo je Konvenciju o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje iz 2000. godine.

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada (skraćeno: MOR) je na zasjedanju održanom 4. lipnja 1958. godine u Ženevi, odlučila:

  • prihvatiti određene prijedloge u vezi s diskriminacijom na području rada i u pogledu zanimanja na način da ti prijedlozi dobiju oblik međunarodne konvencije;
  • da Philadelphijska deklaracija potvrđuje da sva ljudska bića, bez obzira na rasu, vjeroispovijed ili spol, imaju pravo na materijalno blagostanje i duhovni razvoj u uvjetima slobode i dostojanstva, ekonomske sigurnosti i jednakih mogućnosti i
  • da diskriminacija predstavlja kršenje prava navedenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima;

Osnovni pojmovi

U svrhu ove Konvencije izraz "diskriminacija" obuhvaća:

svako pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva na temelju rase, boje kože, spola, vjere, političkog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, koje ima za posljedicu ukidanje ili narušavanje jednakosti mogućnosti ili tretmana u zaposlenju ili zanimanju;

svako drugo pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva koje ima za posljedicu ukidanje ili narušavanje jednakosti mogućnosti ili tretmana u zaposlenju i