Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prikaz mjere Stalni sezonac Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

1.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.11.1 Članak

Andrea Skorin

2020.11.1.1 Prikaz mjere Stalni sezonac Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Alan Vajda, mag.iur.

Kako se mjera stalni sezonac provodi prema odredbama Zakona o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/18), Zakona o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14 i 69/17) i Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), istoj je cilj u financijskoj podršci radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, jer su drugi dio godine nezaposleni.

Naime, ovu mjeru mogu koristiti poslodavci iz svih gospodarskih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja (npr. poljoprivreda, ugostiteljstvo, turizam).

Osnovna namjena

Navedena mjera provodi se u obliku financijske podrške radnicima - sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog načina rada.

Nadalje, navedenu mjeru mogu koristiti osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod poslodavca raditi još najmanje 1 sezonu (najmanje 6 mjeseci), time da navedena mjera traje 6 mjeseci.

Financiranje mjere

Što se tiče samog načina financiranja provedbe mjere, ona se:

- poslodavcu financira 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% troška produženog osiguranja, te

- korisnik mjere koji ostvaruje pravo na novčanu pomoć koja se isplaćuje za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske za prvih 90 dana, a 35% iznosa za preostalo vremensko razdoblje.

Isplata novčane pomoći stalnim sezoncima

Novčana pomoć stalnim sezoncima isplaćuje se sukladno Zakonu o tržištu rada, time da se stalnim sezoncem smatra osoba koja je osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, osoba koja je provela na radu najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje jednu sezonu.

Stalni sezonac mora udovoljavati uvjetima na način da se radi o nezaposlenoj osobi koja je sposobna ili djelomično sposobna za rad te je u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u radnom odnosu odnosno koja ne obavlja samostalnu djelatnost, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te koja nije osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, te koja ispunjava uvjete za prijavu u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kriteriji za dodjelu potpore

Poslodavac može koristiti mjeru Stalni sezonac za onaj broj stalnih sezonaca koliko ima zaposlenih na neodređeno vrijeme, time da je stalnog sezonca moguće angažirati i do 30 dana i to u vremenu trajanja produženog

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: