danas je 7.10.2022

Input:

Prijedlog Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija

15.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.13.1.4 Prijedlog Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija

Bernard Iljazović bacc. univ. admin. publ.

U zakonodavnoj proceduri se nalazi Prijedlog Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela, a kojim se utvrđuju mjere za olakšavanje pristupa financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima nadležnim tijelima u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela, uporaba tih informacija od strane nadležnih tijela, olakšavanje pristupa informacijama o provedbi zakonodavstva financijsko-obavještajnim jedinicama na području sprječavanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Donošenjem tog Zakona, u nacionalno zakonodavstvo se prenosi Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (SL L 186/122, od 11. 7. 2019.).

Direktiva (EU) 2019/1153 olakšava pristup financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela