danas je 17.4.2024

Input:

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

15.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.01.1.2 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu (NN 94/2001, 138/2006, 107/2007, 37/2008, 61/2011, 112/2012, 82/2015, 58/2018; dalje u tekstu: Zakon) radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece. Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom.

Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna se zajednica izjednačava s bračnom zajednicom. Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu.

Doplatak za djecu osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi. Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu, dužni su sporazumjeti se koji od njih će to pravo ostvariti, a pravo na doplatak za djecu može se ostvariti samo po jednoj osnovi.

Sve poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Za rješavanje o pravu na doplatak za djecu u prvom stupnju mjesno su nadležne područne službe i