danas je 7.10.2022

Input:

Prijeboj kod isplate place

8.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.15.1.3 Prijeboj kod isplate place

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Sukladno Zakonu o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19), i to odredbom članka 96., propisano je da poslodavac ne smije bez suglasnosti radnika svoje potraživanje prema radniku naplatiti uskratom isplate plaće ili nekog njezina dijela, odnosno uskratom isplate naknade plaće ili dijela naknade plaće te da navedenu suglasnost radnik ne može dati prije nastanka potraživanja.

Naplata poslodavčevog potraživanja uskratom isplate plaće, naknade plaće ili njezinog dijela, bez suglasnosti radnika, smatra se težim prekršajem poslodavca (članak 228. stavak 1. točka 17. Zakona o radu), za koji prekršaj poslodavac pravna osoba može biti kažnjen novčanom kaznom od 31.000 do 60.000 kuna, a poslodavac fizička osoba i dogovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom od 4.000 do 6.000 kuna.

Dakle, u slučaju da tijekom radnog odnosa nastane kakvo novčano potraživanje poslodavca prema radniku, (npr. radnik prouzroči štetu poslodavcu ili prekorači postavljene limite za npr. mobilni uređaj, laptop ili bilo koju drugu opremu poslodavca, ili pak ne ispunjava obveze prema ugovoru o plaćenom obrazovanju i dodatnim edukacijama) postavlja se pitanje: smije li poslodavac svoje potraživanje kompenzirati s plaćom i naknadom plaće tog radnika?

U ranije navedenim slučajevima, Zakon o radu štiti plaću radnika na način da poslodavac smije svoju tražbinu prema radniku prebiti s radnikovom