danas je 20.5.2024

Input:

Prigodna nagrada/regres za godišnji odmor - novosti za 2017. godinu

19.6.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza isplate regresa, odnosno pravo zaposlenika na regres nije uređena Zakonom o radu, već zaposlenik na regres ima pravo ako je to utvrđeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu.

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14) jedino u čl. 62. definira da se u slučaju rada na nepuno radno vrijeme iznos regresa utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno. Dakle, i radnik s nepunim radnim vremenom može ostvariti puni iznos regresa, bez obzira na sate rada, ako je tako ugovoreno.

Regres se može isplatiti kao neoporeziva prigodna godišnja nagrada, pri čemu je, u skladu sa čl. 7. st. 2. r.br. 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17; nadalje Pravilnik) neoporezivi iznos regresa propisan do iznosa od 2.500 kn po poreznom obvezniku godišnje. Sve iznad tog iznosa smatra se plaćom te podliježe obračunu doprinosa i poreza (prireza), koji se obračunavaju kumulativno s isplatom redovne mjesečne plaće isplaćene u mjesecu isplate regresa.

Novost kod isplate prigodne nagrade za 2017. godinu je sljedeća: ako se prigodna nagrada isplaćuje radniku koji radi