danas je 24.7.2024

Input:

Pretpostavka rada u punom radnom vremenu - Članak 32. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.4.3 Pretpostavka rada u punom radnom vremenu – Članak 32. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


Ako je za stjecanje određenih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom važno prethodno trajanje radnog odnosa, razdoblja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, smatrat će se vremenom provedenim na radu u punom radnom vremenu.


Ovim je člankom izričito propisano da će