danas je 20.6.2024

Input:

Pretpostavka rada u punom radnom vremenu-Članak 32. (ZOR)

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.4.3 Pretpostavka rada u punom radnom vremenu–Članak 32. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


Ako je za stjecanje određenih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom važno prethodno trajanje radnog odnosa, razdoblja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog, očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju u skladu s propisom o