danas je 4.8.2021

Input:

Prenošenje godišnjeg odmora

17.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.13.2.5 Prenošenje godišnjeg odmora

Nives Baškiera, mag.iur.

U odnosu na prenošenje godišnjeg u sljedeću kalendarsku godinu odnosno do 30. lipnja može li poslodavac donijeti odluku da se cijeli godišnji iskoristi u tekućoj godini i ukinuti prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu? Za slučaj da može je li potrebna prethodna suglasnost sindikalnog povjerenika?

Člankom 84. Zakona o radu (NN 93714, 127/17, 98/18) propisano je da se tzv. stari godišnji odmor može prenijeti u iduću kalendarsku godinu te koristiti do kraja lipnja te godine. Člankom 85. istog Zakona propisano je da je poslodavac taj koji je dužan organizirati korištenje godišnjeg odmora, a pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima.

Nadalje, odredba članka 84. Zakona o radu, propisuje krajnji rok u kojem radnik mora iskoristiti neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne kalendarske godine, no to ne znači da poslodavac ne može odrediti da se godišnji odmor koristi i prije propisanog roka. U konkretnom slučaju, moguće da poslodavac donese odluku kojom će radnici koristiti godišnji odmor ranije nego što je navedeno u Zakonu, a što je u skladu s odredbom stavka 3. navedenog članka; „(3) Radnik ne može prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu dio godišnjeg odmora iz članka 83. ovoga Zakona ako mu je bilo omogućeno korištenje toga odmora.” Dakle, pravo prenošenja „starog” godišnjeg odmora nije pravo radnika, već ovisi o rasporedu plana godišnjih odmora koji izrađuje poslodavac. Radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi uz obavijest poslodavcu minimalno tri dana ranije.

Za navedenu odluku nije potrebna suglasnost sindikladnog povjerenika pri čemu se upućuje na članak 151. ZOR-a kojim je propisano u kojima slučajevima je poslodavac dužan odluke donositi uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća (a tamo gdje ga nema, sindikalnog povjerenika).

Međutim,