Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prenamjena uplaćenih sredstava

19.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.19.2.4 Prenamjena uplaćenih sredstava

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Imamo upit u vezi provedbe projekta iz Europskog socijalnog fonda. Partner u provedbi je osnovna škola te je jedan zaposlenik 10 % svog radnog vremena raspoređen na rad na projektu. Nakon svakog odobrenog Zahtjeva za nadoknadom sredstava Korisnik projekta uplaćuje s podračuna iznos koji je predviđen za zaposlenika na projektu na račun osnovne škole. S obzirom da je zaposlenik dobio svoju plaću u cijelosti jer je 10% svog redovnog radnog vremena provodio u aktivnostima projekta, a zbog sustava isplate plaća pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja nije mu bilo moguće umanjiti iznos plaće za tih 10% radnog vremena, kada bi mu se sada izvršila isplata odobrenog Zahtjeva za nadoknadom sredstava došlo bi do dvostrukog financiranja. Molimo Vas informaciju može li osnovna škola uplaćena sredstva prenamijeniti u druge aktivnosti projekta, npr. nabavu sportske opreme za dvoranu koja će se koristiti u aktivnostima projekta?

Djelatnosti Europskog socijalnog fonda osmislili su Europska komisija i nacionalna i regionalna tijela te ih provode kroz zajedničko partnerstvo. Udruženim djelovanjem (partnerstvom) najlakše je postići učinkovito i uspješno širenje te odgovoriti na zahtjeve regije ili dotične općine. Projekti koje financira ESF raznoliki su po svojoj svrsi, veličini i ciljevima te su usmjereni na širok raspon ciljnih skupina. Usmjereni su na obrazovne sustave, nastavnike i školsku djecu, mlađe i starije posloprimce te potencijalne poduzetnike iz svih sektora. Stanovništvo se nalazi u središtu zanimanja ESF-a.

Korisnik projekta je svaki subjekt s kojim se potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji je izravno odgovoran za pokretanje, upravljanje, provedbu i ostvarenje rezultata projekta. Pojam Korisnik označava Korisnika i njegove Partnere. Iz samog upita razvidno je kako je osnovna škola Partner u provedbi projekta. Troškovi plaća i troškovi povezani s radom isplaćuju se Korisniku iz Europskog socijalnog fonda temeljem stvarno nastalih izdataka ili na temelju pojednostavljene mogućnosti financiranja što je omogućeno Uredbom Europske unije br. 1303/2013, 1304/2013 i Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 te izmjenama i dopunama. U slučaju kada se plaća ili povezani troškovi s radom koji se Korisniku isplaćuju iz Europskog socijalnog fonda obračunavaju primjenom pojednostavljene mogućnosti financiranja, poslodavac je obvezan plaću i povezane troškove obračunati i radniku isplatiti temeljem stvarnih troškova u skladu s Ugovorom o radu i povezanim nacionalnim propisima.

Izdatak plaće poslodavca za radno vrijeme utrošeno za rad na projektu izračunava se u razmjernom dijelu koji je osoba radila na projektu, uzimajući u obzir ukupne izdatke plaće poslodavca. Troškovi osoblja su troškovi koje je moguće jasno identificirati i koji proizlaze iz Ugovora o radu ili Rješenja između poslodavca i radnika ili Ugovora o uslugama za vanjsko osoblje između poslodavca i fizičke osobe, ako takav ugovor nije potpisan u okviru postupka javne nabave te ako isključivo identificira troškove za rad, a isplaćuju se osoblju za obavljeni rad izravno povezan s projektom.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: