Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prelazak na nepuno radno vrijeme

5.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.11.2.2 Prelazak na nepuno radno vrijeme

Nives Baškiera, mag.iur.

Koje su obveze poslodavca ukoliko zbog pandemije namjerava uvesti skraćeni četverodnevni radni tjedan, odnosno nepuno radno vrijeme na period od 3 mj.? Prijava HZMO? Porezna, JOPPD?

U izvanrednim situacijama poremećaja poslovnih aktivnosti poslodavca uzrokovanih epidemijom, poslodavac bi mogao, u skladu sa Zakonom o radu, uvesti nejednaki raspored radnog vremena, promijeniti raspored radnog vremena radnika, radno vrijeme preraspodijeliti, mogao bi s radnikom ugovoriti skraćivanje radnog vremena s punog na nepuno radno vrijeme ili donijeti odluku koja bi imala utjecaj na organizaciju radnog vremena, a kako bi se očuvala radna mjesta te sprječilo širenja virusa poštujući epidemiološke upute.

Članak 62. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) definira nepuno radno vrijeme kao svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena. Radnik ne može kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom dužim od četrdeset sati tjedno.

Plaća i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično) utvrđuju se i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

Nadalje, poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu za nepuno radno vrijeme, osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu za puno radno vrijeme s istim poslodavcem ili prema posebnom propisu s njim povezanim poslodavcem, s istim ili sličnim stručnim znanjima i vještinama, a koji obavlja iste ili slične poslove.

u slučaju preraspodjele radnog vremena, u skladu sa člankom 67 ZOR-a ako narav posla to zahtijeva, puno ili nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da tijekom razdoblja koje ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjeseci, u jednom razdoblju traje duže, a u drugom razdoblju kraće od punog ili nepunog radnog vremena, na način da prosječno radno vrijeme tijekom trajanja preraspodjele ne smije biti duže od punog ili nepunog radnog vremena.

Ako preraspodjela radnog vremena nije ugovorena i uređena kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, poslodavac je dužan utvrditi plan preraspodijeljenog radnog vremena s naznakom

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: