danas je 17.4.2024

Input:

Prehrana radnika u 2024.godini

28.2.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.04.1.2 Prehrana radnika u 2024.godini

Ivan Vidas, mag. oec.

.

U radnim odnosima, pored osnovne plaće radnika za redovan rad, uobičajeno je da poslodavci nadoknađuju i troškove prehrane svojim radnicima.

Člankom 9. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23) propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak te je njima, između ostalog, propisano da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. ovog Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće, do propisanih iznosa te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.

Sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak, ministar financija pravilnikom propisuje visine neoporezivih iznosa i vrste porezno priznatih troškova, vjerodostojne isprave na temelju kojih se odobravaju troškovi te oblik i sadržaj evidencija i izvješća o ostvarenim primicima namijenjenih pokriću troškova iz stavka 1. točke 4., 6., 9., 10., 11., 13., 14., 16., 17., 21. i 23. toga članka.

No, što su to zapravo neoporezivi primitci? Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23) definirani su primici radnika na temelju