danas je 19.6.2024

Input:

Pregled novina u mirovinskom sustavu od 1. siječnja 2019.

9.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Paket mirovinskih zakona obuhvaćenih mirovinskom reformom odnosi se na izmjene i dopune šest zakona koji su stupili na snagu  1. siječnja 2019. (Narodne novine, br. 115/18): Zakon o mirovinskom osiguranju[1], Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju[2], Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem[3], Zakon o obveznim mirovinskim fondovima[4], Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima[5] i Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima.[6]

U nastavku se daje pregled novina koje se odnose na prava iz mirovinskog osiguranja. S obzirom da se od 1. siječnja 2019. počinju primjenjivati i odredbe koje uređuju prava iz mirovinskog osiguranja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji[7], navode se i neka od tih prava.

 

Zakon o mirovinskom osiguranju - novine

 

Izmjene u krugu obvezno osiguranih osoba

Obvezno se osigurava osoba zaposlena u RH kod poslodavca sa sjedištem u državi članici u kojoj je primjenjuju uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje, njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe invaliditetom, te likvidator trgovačkog društva. Osobe koje su 1.1.2019. upisane u sudski registar kao likvidatori trgovačkog društva mogu se na osobni zahtjev osigurati u roku od 12 mjeseci.

Osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika osiguravaju se na osobni  zahtjev. Osobe zatečene 1.1.2019. u mirovinskom osiguranju u svojstvu nositelja ili člana OPG-a, koje ne usklade poslovanje s posebnim zakonom, nego ih nadležno tijelo upiše u Upisnik poljoprivrednika, mogu podnijeti zahtjev za istup iz osiguranja.

Regulira se i staž osiguranja za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge obvezno osiguranog po osnovi radnog odnosa na nepuno radno vrijeme, koji će uplaćivati razliku doprinosa po rješenju porezne uprave.

Ubrzanje izjednačavanja dobi za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu

Uvjeti za starosnu mirovinu su 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Uvjeti za prijevremenu starosnu mirovinusu 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.

Do 2027. uvjeti za žene su blaži nego za muškarce.

U 2019. uvjeti za starosnu mirovinu za žene su navršenih 62 godine i 4 mjeseca života i 15 godina mirovinskog staža, a za prijevremenu starosnu mirovinu 57 godina i 4 mjeseca života i  32 godine i 4 mjeseca mirovinskog staža. Svake naredne godine dobna granica za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu i uvjet dužine mirovinskog staža za prijevremenu starosnu mirovinu povećava se za 4 mjeseca.

Od 1. siječnja 2027. će se izjednačiti uvjeti za muškarce i žene, a do 2033. će se za oba spola povećavati uvjet dobi za starosnu i prijevremenu starosnu za 4 mjeseca godišnje.

Od 1. siječnja 2033. uvjet za starosnu mirovinu je 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža, a za prijevremenu starosnu mirovinu 62 godine života i 35 godina mirovinskog staža.

 

Sniženje dobne granice za starosnu mirovinu

Dobna granica za starosnu mirovinu snižava se osiguraniku koji je ostvario staž osiguranja s povećanim trajanjem, i to za jednu godinu za svakih 6 godina staža osiguranja za kojeg se 12 mj. računa kao 14 mjeseci, 5 g. staža osiguranja za kojeg se 12 mj. računa kao 15 mj., 4 g. staža osiguranja za kojeg se 12 mj. računa kao 16 mj., te 3 g. staža osiguranja za kojeg se 12 mj. računa kao 18 mjeseci.

Novina je da se za osiguranike koji su ostvarili staž s različitim stupnjevima povećanja povoljnije snižava dobna granice za starosnu mirovinu, jer će se zbrojiti preostali staž  osiguranja za koji nije snižena dobna granica, za koji će se smanjiti dobna granica prema najnižem stupnju povećanja staža prema poslovima na kojima je osiguranik radio.

Od 1. siječnja 2019. primjenjuju se i odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima koje reguliraju smanjivanje dobne granice za starosnu mirovinu po osnovi sudjelovanja u Domovinskom ratu u borbenom sektoru: od 100 dana do 4 mjeseca sudjelovanja, dobna granica se snižava za 4 mjeseca, te se snižava za jedan mjesec za svaki daljnji mjesec sudjelovanja u borbenom sektoru.

Korisnici mirovina ostvarenih/ određenih prema posebnom propisu pod povoljnijim uvjetima (Hrvatska vojska, službene osobe u MUP-u, zastupnici, pomorci, osiguranici profesionalno izloženi azbestu i dr.), uključujući i korisnike mirovina prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, nemaju pravo na dodatak prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

 

Stroži uvjeti za starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika

Uvjet za starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika je navršenih 60 godina života (61 od 2027.) i 41 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju (razdoblje provedeno u obveznom mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju u stvarnom trajanju). Međutim, za određivanje mirovine uzima se ukupni mirovinski staž, koji uključuje i staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Ova mirovina se ne umanjuje, ali se prema novom zakonu ne povećava po osnovi odlaska u mirovinu nakon 60, odnosno 61 godinu života.

Osiguranicima koji ostvaruju starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, u staž za stjecanje uvjeta i određivanje mirovine ubraja se i poseban staž po osnovi sudjelovanja u Domovinskom ratu u dvostrukom trajanju. 

 

Umanjenje prijevremene starosne mirovine

Od 1. siječnja 2019. važi