danas je 20.6.2024

Input:

Predstavnik radnika - radničko vijeće

12.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.13.2.1 Predstavnik radnika - radničko vijeće

Ivan Vidas, mag. oec.

Tvrtka koja ima 17 zaposlenih prema Zakonu o radu bira jednog predstavnika i njegovog zamjenika ako ima do 75 radnika u radničko vijeće. Izabran je predstavnik radnika i njegov zamjenik do 2024. godine. Prošle godine došlo je do prekida radnog odnosa u tvrtki od strane zamjenika izabranog predstavnika, odnosno dao je otkaz.

Je li nužno provoditi nove izbore samo u dijelu zamjenika predstavnika i ako je, postoje li neki kraći rokovi ili procedura nego u odnosu na redovite izbore gdje je puno više zastupljenih radnika?

Također, propisano je da se izbori za radničko vijeće održavaju od ožujka do kraja svibnja, pa nas zanima je li taj rok prekluzivan ili se u ovoj situaciji može izvanredno provesti izbor za zamjenika i izvan ovog roka?

Radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, osim radnika zaposlenih u tijelima državne uprave, imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o radu.

Sukladno Zakonu o radu, radnici imaju pravo na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, izabrati jednog ili više svojih predstavnika (u daljnjem tekstu: radničko vijeće) koji će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa.

Postupak utemeljenja radničkog vijeća pokreće se na prijedlog sindikata ili najmanje dvadeset posto radnika zaposlenih kod