danas je 24.7.2024

Input:

Prebivalište izvan Zagreba

14.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.11.2.3 Prebivalište izvan Zagreba

Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

.

Imamo zaposlene djelatnike koji su prijavljeni u mjestu udaljenom više od 100 km od mjesta rada i nemaju prijavljeno boravište u Zagrebu, gdje je sjedište ustanove.

1) Jesu li ti djelatnici dužni prijaviti boravište u Zagrebu ili mogu ostati prijavljeni samo u mjestu prebivališta?

2) Možemo li djelatnicima bez prijavljenog boravišta u Zagrebu isplatiti naknadu za zagrebački prijevoz, jer prema temeljnom kolektivnom ugovoru ne možemo isplaćivati naknadu za prijevoz za udaljenosti veće od 100 km?

3) Ukoliko djelatnik ima prebivalište u području od posebne državne skrbi i na poreznoj kartici mu je upisana oznaka “P1“, nema prijavljeno boravište u Zagrebu gdje je sjedište ustanove, možemo li mu obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjiti za 50%?

4) Čije je odgovornost što djelatnik nema prijavljeno boravište u mjestu sjedišta ustanove, djelatnikova ili od poslodavca?

Pitanje prebivališta i uobičajenog boravišta za porezne svrhe uređeno je odredbama članka 43. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16 do 114/22) te je, između ostalog, propisano:

- da se smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine, pri čemu boravak u stanu nije obvezan,

- da se, ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti,

- da se smatra da porezni obveznik ima uobičajeno boravište u onome mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno,

- da se uobičajenim boravištem smatra stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine, pri čemu za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.

Navedeno znači:

- da je prebivalište mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi,

- da je boravište mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila, pri čemu se boravište prijavljuje u Republici Hrvatskoj na adresi različitoj od prebivališta ako će, u skladu s odredbom članka 2. Zakona o prebivalištu (Narodne