danas je 28.11.2023

Input:

Pravo na smještaj uz dijete

7.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.19.1.2 Pravo na smještaj uz dijete

Renata Turčinov, dipl. iur.

Pod pretpostavkom ispunjenja svih propisanih uvjeta, osiguranoj osobi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) - roditelju ili skrbniku djeteta koji se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj ili koje se upućuje na liječenje u inozemstvo osigurava se pravo na smještaj uz dijete, na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

Pravo je regulirano Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (nastavno: Zakon), Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući te Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite, a svi navedeni propisi dostupni su na https://hzzo.hr/pravni-akti.

Mogući oblici smještaja uz dijete su cjelodnevni smještaj, dnevni smještaj, smještaj uz dijete oboljelo od maligne ili druge bolesti koja neposredno ugrožava život, smještaj uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju te smještaj uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja u inozemstvu. Detaljnije o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja dostupno je i na