danas je 24.7.2024

Input:

Pravo na rodiljni dopust

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

16.4 Pravo na rodiljni dopust

dipl. iur. Morana Krušarovski

Zaposlena, odnosno samozaposlena majka za vrijeme trudnoće, poroda i njege novorođenog djeteta, ima pravo na rodiljni dopust. Ona rodiljni dopust koristi u trajanju od 28 dana prije dana očekivanog poroda i koristi ga neprekidno do 70. dana nakon rođenja djeteta i to je obvezni rodiljni dopust. Zaposlena majka ili samozaposlena majka može početi koristiti rodiljni dopust i 45 dana prije dana očekivanog poroda, ako je to potrebno prema nalazu i ocjeni izabranog doktora ginekologa.

Nakon 70. dana nakon rođenja djeteta majka može koristiti dodatni rodiljni dopust, koji obuhvaća razdoblje od proteka obveznog dijela rodiljnog dopusta do navršenih 6 mjeseci djetetova života.

Sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama dan očekivanoga poroda utvrđuje izabrani doktoropće/obiteljske medicine na prijedlog izabranog doktora ginekologa iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. Navedeno znači da samo ugovorni doktor HZZO-a može dati prijedlog i utvrditi pravo na bolovanje, odnosno pravo na obvezni rodiljni dopust. Rodiljni dopust se može nakon proteka obveznog dijela (koji traje do 70. dana nakon rođenja djeteta) koristiti i kao pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, s tim da ga u tome slučaju korisnik/ica koristi nakon 6. mjeseca djetetova života u onolikom trajanju u kojem je to pravo korišteno do navršenih 6 mjeseci djetetova života, a najduže do navršenih 9 mjeseci života djeteta. Zakonom je propisano da u slučaju da je dijete prerano rođeno, rodiljni dopust se produžuje za onoliko vremena za koliko je dijete prerano rođeno.

Naknada plaće za vrijeme rodiljnog dopusta

Zaposleni, odnosno