danas je 4.8.2021

Input:

Pravo na obiteljsku mirovinu

26.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.02.1.4 Pravo na obiteljsku mirovinu

Anja Juršetić, mag.iur., Jelena Nađ, mag.iur.

Prava koja potječu iz mirovinskog osiguranja su osobna i neotuđiva prava, dakle ona pripadaju isključivo korisniku prava za njegova života. Shodno tome, smrću osiguranika ne nasljeđuje se njegovo osobno mirovinsko pravo, već se tada nasljeđuju primanja koja nisu bila isplaćena do smrti korisnika. Članak 65. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, dalje: ZOMO) propisuje da članovi uže obitelji umrlog osiguranika stječu pravo na naknadu obiteljske mirovine u slučaju da je osiguranik navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje 10 godina mirovinskog staža, ako je osiguranik ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu, ako je osiguranik bio korisnik starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine ili invalidske mirovine ili ako je osiguranik bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju, no ukoliko je smrt osiguranika posljedica ozljede na radu ili pak profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža.

Prvenstveno pravo na obiteljsku mirovinu ima udovica/udovac i to ako u trenutku smrti bračnog druga ima navršenih 50 godina ili čak i ranije ukoliko u trenutku smrti bračnog druga imaju potpuni gubitak radne sposobnosti ili je isti nastao u roku od 1 godine nakon smrti bračnog druga te ukoliko u trenutku smrti bračnog druga imaju navršenih 45 godina života pravo na obiteljsku mirovinu stječu s navršenih 50 godina života. Zatim, udovici pripada pravo na obiteljsku mirovinu ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu po ocu, a udovica obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci. Isto vrijedi i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti. Nadalje, pravo na obiteljsku mirovinu ima izvanbračni drug ako je isti bio u izvanbračnoj zajednici s osiguranikom najranije s danom 28.03.2008. godine te je ista trajala određeno vrijeme, odnosno minimalno 3 godine, zatim bivši odnosno razvedeni bračni drug ukoliko mu je isto dosuđeno sudskom odlukom te formalni/neformalni partner