danas je 17.4.2024

Input:

Pravo na novčane naknade - Članak 37.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.2 Pravo na novčane naknade - Članak 37.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Pravo na novčane naknade za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti obuhvaća:

  1. naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad uzrokovane priznatom ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću,
  2. naknadu za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koja je posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti,
  3. naknadu za troškove pogreba u slučaju smrti osigurane osobe, ako je smrt neposredna posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

(2) Pravo na naknadu plaće iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ostvaruju osiguranici iz članka 7. stavka 1. točaka 1. do 4. te točaka 6., 8., 9., 20. i 25. ovoga Zakona.

(3) Pravo na naknadu za troškove prijevoza i naknadu za troškove pogreba iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka ostvaruju osiguranici iz stavka 2. ovoga članka te osigurane osobe iz članka 16. i osiguranici iz članka 69. ovoga Zakona.


U okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguranici kojima je priznata ozljeda na radu, odnosno profesionalna bolest ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u cijelosti na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Određeni krug