danas je 4.8.2021

Input:

Pravo na naknadu plaće za vrijeme njege člana obitelji u svjetlu bolesti COVID-19

23.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.02.1.2 Pravo na naknadu plaće za vrijeme njege člana obitelji u svjetlu bolesti COVID-19

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

U uvjetima pandemije koronavirusa sve je više zaposlenih osoba koje zbog sprječavanja širenja bolesti COVID-19 u radnom okruženju, ne mogu raditi na do sada uobičajeni način zbog izolacije, samoizolacije ili njege člana obitelji koji je pozitivan na COVID-19. Autor u nastavku članka analizira različite situacije korištenja bolovanja u svjetlu bolesti COVID-19, posebice za vrijeme njege člana obitelji oboljelog od koronavirusa ili člana obitelji kojemu je propisana mjera samoizolacije jer je bio u kontaktu sa zaraženom osobom.

Za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, radnik ima pravo na naknadu plaće. Naknada plaće zbog privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13 i 89/19 za rad.

Naknada plaće za vrijeme izolacije i samoizolacije isplaćuje se u 100% iznosu od osnovice za naknadu plaće, s time da mjesečni iznos ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. Osnovica za naknadu plaće od koje se određuje naknada za vrijeme izolacije odnosno samoizolacije čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku (radniku) isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoreno bolovanje zbog izolacije odnosno samoizolacije. Ako se osnovica za naknadu plaće ne može utvrditi na osnovu plaće isplaćene u prethodnih šest mjeseci, osnovicu za naknadu plaće čini plaća isplaćena do dana otvaranja bolovanja zbog izolacije odnosno samoizolacije, tj. pripadajuća plaća za mjesec za koji se određuje naknada plaće, s tim da tako određena osnovica ne može biti veća od najniže osnovice osiguranja koja služi za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje odnosno 3.321,96 kn, važeće za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je otvoreno bolovanje zbog izolacije odnosno samoizolacije. Bitno je naglasiti da naknada plaće dok je osiguranik izoliran odnosno u kućnoj karanteni iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da najviši mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28% odnosno od 4.257,28 kn mjesečno.

Situacija je poprilično jasna ako osoba koja je izolirana kao kliconoša, odnosno kojoj je izrečena mjera izolacije živi sama u kućanstvu. Međutim, ako je netko od ukućana pozitivan na COVID-19 i propisana mu je mjera izolacije, s njim u kućnu karantenu (samoizolaciju) idu i ostali članovi njegovog kućanstva. Primjerice, ako je dijetu školske ili vrtićke dobi propisana mjera izolacije, s njim u kućnu karantenu idu i članovi njegovog kućanstva. Za roditelje djeteta pozitivnog na COVID-19 i kojemu je propisana mjera izolacije, a koji su oboje u radnim odnosima i koji su zbog toga upućeni u kućnu karantenu, moguće su dvije solucije:

1. Roditelji svoje poslove mogu obavljati od kuće

U dogovoru s poslodavcem, vrijeme koje roditelji provode u kućnoj karanteni može se organizirati tako da posao obavljaju od kuće, dakako za poslove koji omogućavaju da obavljaju kod kuće. Roditelji u tom slučaju ne mogu ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a, a o tome također obavještavaju i izabranog liječnika opće prakse. Izabrani liječnik ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje izvješće o privremenoj nesposobnosti/ spriječenosti za rad, a radnik iako se nalazi u samoizolaciji, nastavlja s radom od kuće i nastavlja primati plaću kao da radi na uobičajenom radnom mjestu.

2. Roditelji su zaposleni na poslovima koji se ne mogu obavljati od kuće

Ako su roditelji zaposleni na poslovima koji se ne mogu obavljati od kuće, tada moraju otvoriti bolovanje. U tom slučaju, naknada plaće za vrijeme samoizolacije se isplaćuje u 100% iznosu od osnovice za naknadu place, s time da mjesečni iznos ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Ponešto je situacija drugačija ako se radi o bolovanju roditelja radi djeteta kojemu je propisana mjera samoizolacije jer je bio u kontaktu sa zaraženom osobom. Naime, mjera samoizolacije izriče se samo onoj osobi koja je osobno bila u kontaktu s pozitivnom osobom. Osobe koje podliježu preventivnoj mjeri zdravstvenog nadzora u obliku samoizolacije trebaju privremeno ograničiti svoje kretanje i boraviti u kući, ne napuštati dom i što više se truditi imati manje doticaja s ostalim ukućanima i drugim ljudima. Što se tiče ukućana, članova obitelji osobe koja je u samoizolaciji i nema simptome bolesti, a dosljedno provodi upute o samoizolaciji, oni mogu normalno nastaviti svoje radne i privatne obaveze, primjerice ići na posao, u školu ili u vrtić. Dakle, osobe koje žive u kućanstvu s