Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravo na korištenje godišnjeg odmora nakon porodiljnog dopusta

4.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.18.2.3 Pravo na korištenje godišnjeg odmora nakon porodiljnog dopusta

Darko Graf, dipl.iur

Djelatnica je u mjesecu travnju 2018. godine otišla na bolovanje (čuvanje trudnoće). 23.12.2018. godine je rodila, što bi značilo da joj 23.12.2019. godine ističe godinu dana te bi se djelatnica trebala vratiti na posao. Naravno ona bi iskoristila godišnji odmor, a moje pitanje je ima li ona pravo na godišnji odmor iz 2018. godine (djelatnica ima puni godišnji odmor i cijeli godišnji odmor od 30 dana)? Može li ga početi koristiti 24.12.2019. godine?

Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17) regulira pravo radnika na godišnji odmor u svojim člancima 76. do 85. Odredbama navedenih članaka propisano je da radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu (čl. 76.) i to najmanje u trajanju od četiri tjedna (čl. 77. st. 1.), koja stječe pod određenim uvjetima, a u slučaju prestanka radnog odnosa i u situacijama kada nije neprekidnim radom dužim od šest mjeseci uspio steći pravo na puni godišnji odmor, ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za tu kalendarsku godinu koji se računa mehanizmom opisanim u zakonu.

Za godišnji odmor bitno je da se uvijek odnosi na kalendarsku godinu, a ne, primjerice, na bilo koje razdoblje od dvanaest uzastopnih mjeseci. Dakle, već sam zakon postavlja granice razdoblja na koje se godišnji odmor odnosi. Također, iz prethodno citirane odredbe zakona da „radnik ima pravo na godišnji odmor“, proizlazi da je za stjecanje prava na godišnji odmor jedino bitno da je radnik u radnom odnosu, pri čemu on ne mora nužno i raditi (dolaziti na posao) u godini za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor pa može cijelu godinu biti privremeno nesposoban za rad ili se koristiti nekim od prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine 85/2008, 110/2008, 34/2011, 54/2013, 152/2014 i 59/2017) i opet steći pravo na godišnji odmor.

No, godišnji odmor ne može se kumulirati kroz više godina, s obzirom da Zakon o radu regulira samo pitanja korištenja godišnjeg odmora za tekuću i prošlu godinu iz razloga što je godišnji odmor primarno institut zaštite na radu, a ne radnog prava u užem smislu pa onda godišnji odmor iz 2018. ili 2017. godine nema nikakvu funkciju i ne ostvaruje svoju svrhu ako ga se koristi u 2020. godini. Zbog toga će radnica iz vašeg pitanja imati pravo na puni godišnji odmor za 2018. i 2019.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: