danas je 24.9.2023

Input:

Pravo na godišnji odmor nakon bolovanja, a prije invalidske mirovine

3.1.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Radnik je na neprekidnom bolovanju od 07.08.2015. god. Dana 28.12.16. primili smo pravomoćno rješenje za odlazak u invalidsku mirovinu i poslodavac ga odjavljuje sa navedenim datumom. Je li radnik stekao pravo na godišnji odmor za 2016 god.? Ima li poslodavac obvezu isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor?

Odgovor:

Godišnji odmor reguliran je odredbama čl. 76. do 85. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14). U bitnome, zakon propisuje da "radnik ima pravo" na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u najmanjem trajanju od 4 (četiri) tjedna, s tim da se kolektivnim ugovorom, sporazumom između