danas je 1.12.2022

Input:

Pravo invalida na dodatne dane godišnjeg odmora

3.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) određeno je minimalno pravo na godišnji odmor. Odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu, pravo na godišnji odmor se može uređivati i mijenjati samo u korist radnika, na način da za radnika bude povoljnije u odnosu na Zakon o radu.

Trajanje plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo obvezan je dio ugovora o radu. Poslodavac je prilikom zaključivanja ugovora o radu s radnikom obvezan u ugovoru o radu navesti odredbu kojom će se utvrditi trajanje godišnjeg odmora. Alternativno, može ga uputiti na odredbe kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu koji uređuju pitanja trajanja godišnjeg odmora.

Prema odredbama Zakona o radu, radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi