danas je 25.6.2021

Input:

Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom(NN 38/95, 54/95, 65/95)

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.5 Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom(NN 38/95, 54/95, 65/95)

Narodne novine

Na temelju članka 52. stavka 8. i članka 54. stavka 5. Zakona o radu (“Narodne novine“ 38/95, 54/95 i 65/95) i članka 39. stvka 2. Zakona o sustavu državne uprave (“Narodne novine“ br. 75/93) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK O DJELATNOSTIMA KOJE SE SMATRAJU INDUSTRIJOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje koje djelatnsoti u smislu odredbe članka 52. stavka 1. članka 54. stavka 1. Zakona o radu spadaju u industriju.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Pravilnika u industriju spadaju slijedeće djelatnosti:

1. rudarstvo:

1. 1. vađenje energetskih sirovina,

1. 2. vađenje ruda i kamenja,

2. prerađivačka industrija:

2. 1. proizvodnja hrane, pića i duhanskih proizvoda,

2. 2. proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda,

2. 3. proizvodnja kože i proizvoda od