danas je 24.7.2024

Input:

Prava zaposlenog/ samozaposlenog roditelja

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

16.3 Prava zaposlenog/ samozaposlenog roditelja

dipl. iur. Morana Krušarovski

U okviru prava koje propisuje Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama zaposleni/samozaposleni roditelj ostvaruje pravo na