danas je 24.7.2024

Input:

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja- Članak 17.

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.1 Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja- Članak 17.

dipl. iur. Morana Krušarovski


Prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, uključujući i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, prema ovome Zakonu obuhvaćaju:

  1. pravo na zdravstvenu zaštitu,
  2. pravo na novčane naknade.


U okviru prava na zdravstvenu zaštitu