danas je 10.5.2021

Input:

Potvrda o suglasnosti poslodavca za rodiljni dopust

5.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

Predmet:  Suglasnost o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja za korištenje                            roditeljskog/rodiljnog dopusta

 

Temeljem čl. 47. st. 2. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama  (NN 59/17) koji je na snazi od 01.01.2017. godine daje se suglasnost da zaposlenica (Ime i prezime), OIB: _____, na radnom mjestu _________, sukladno zahtjevu od dana ______ godine, prekine/nastavi/koristi rodiljni/roditeljski dopust s danom ___________ godine.