danas je 2.10.2023

Input:

Potrebna dokumentacija uz prijavu ozljede na radu i profesionalne bolesti

5.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Važećim Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti propisane su tiskanice:


1. Prijava o ozljedi na radu,

2. Prijava o profesionalnoj bolesti.


Navedene tiskanice usklađene su za zahtjevima europske statistike te sadržavaju podatke potrebne za izvješćivanje prema EUROSTAT-u. 
Tiskanice su dostupne na Internet stranicama HZZO-a u obliku za unos podataka od obveznika podnošenja prijava o ozljedi na radu i prijava o profesionalnoj bolesti.


1. Popunjavanje i ovjeravanje tiskanice prijave o ozljedi na radu (5 primjeraka)

Tiskanica prijave o ozljedi na radu sadrži podatke koje popunjava obveznik podnošenja prijave o ozljedi na radu:


A. Podaci o poslodavcu (podatke od rednog broja 01. do 08.),
B. Podaci o ozlijeđenoj osobi (podaci od rednog broja 09. do 22.),

C. Podaci o ozljedi na radu (podatke od rednog broja 23. do 47.),

D. Podaci o neposrednom rukovoditelju (podaci od rednog broja 48. do 49.),

E. Podaci o očevidcu (podaci od rednog broja 50. do 51.),

F. Podaci o osobi koja je popunila tiskanicu prijave o ozljedi na radu (podaci od rednog broja 52. do 53.).


Podatke pod točkama A, B, C, D, E, F ovjerava svojim potpisom i