danas je 2.10.2023

Input:

Postupanje u slučaju ozljede na radu u prostoru poslodavca, izvan prostora poslodavca te u slučaju ozljede ustupljenog radnika

12.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

S obzirom da je provedba postupka prijave ozljede na radu, osim Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), regulirana i Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13, 137/13, 98/19, 33/23) te Pravilnikom o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Narodne novine, br. 75/14, 154/14, 79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 22/20, 39/20, 2/22 i 33/23), u nastavku dajemo prikaz navedenih prava.

Što se podrazumijeva pod ozljedom na radu?

Ozljeda na radu predstavlja svaku ozljedu izazvanu neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili kemijskim djelovanjem uzročno vezanu za obavljanje poslova na kojima osoba radi.

Ozljeda može biti prouzročena i naglim promjenama položaja tijela, njegovim iznenadnim opterećenjem ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, time da u ozljedu na radu pripada i bolest koja je nastala kao posljedica nezgode ili neke više sile tijekom rada kao i ozljeda nastala na redovnom putu od stana do radnog mjesta i obratno.

Ozljedom na radu prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju smatra se:

  • ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda uzrokovana naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je ozljeda uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ozljeda nastala tijekom obveznoga kondicijskog treninga vezanog uz održavanje psihofizičke spremnosti za obavljanje određenih poslova, sukladno posebnim propisima
  • bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada, odnosno obavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem te djelatnosti na osnovi koje je osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju
  • ozljeda koju radnik zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Zdravstvena skrb nakon nastanka ozljede na radu

Kada kod radnika nastane ozljeda na radu potrebnu zdravstvenu skrb pruža najbliža zdravstvena ustanova, što može biti služba hitne medicinske pomoći, bolnička služba, izabrani doktor opće/obiteljske medicine.

Prikaz prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja

a) prava iz zdravstvenog osiguranja

Na temelju  priznate ozljede na radu, radnik ima pravo u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u visini od 100 posto od osnovice za