Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Postupanja poslodavaca koja dovode do obveze vraćanja primljene potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID-19

28.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.24.1.4 Postupanja poslodavaca koja dovode do obveze vraćanja primljene potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID-19

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Cilj mjere ”Potpora za očuvanje radnih mjesta - listopad-prosinac 2020.“ je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. Poslodavci koji su zatvoreni Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) te odlukom epidemiologa ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni gore navedenim odlukama. Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili su poslovno povezani s poslodavcima kojima je zatvorena djelatnost moraju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem im je rad ograničen sukladno gore navedenoj odluci.

Od 4.12.2020.g. započelo je zaprimanje zahtjeva za mjeru listopad-prosinac po novim kriterijima koji uključuju potporu za studeni i prosinac. U slučaju da poslodavac već ima podnesen zahtjev po kojem će biti isplaćen studeni i iznos potpore je isti ili veći, nije potrebno podnositi novi zahtjev za studeni temeljem onemogućenog rada Odlukom Stožera. Dakle, poslodavac samostalno procjenjuje koji uvjeti mjere su mu povoljniji te donosi odluku o predaji zahtjeva. Za poslodavce koji su predali zahtjev za mjesec studeni po mjeri listopad-prosinac prije stupanja na snagu ovih izmjena, primjenjivat će se kriteriji mjere listopad-prosinac koji su za njega povoljniji. Poslodavci kojima je zahtjev za mjesec studeni odbijen prije stupanja na snagu ovih izmjena mjere listopad-prosinac, imaju pravo podnijeti novi zahtjev/dopuniti zahtjev sukladno izmijenjenim kriterijima mjere listopad-prosinac.

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva propisati će Ministarstvo financija, Porezna uprava i objaviti na svojim mrežnim stranicama porezna-uprava.hr. Po odobrenju zahtjeva od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate.

Koje su obveze poslodavca?

Poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 01.04.2020.g. do 30.09.2020.g. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020.g., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

ili

• trebaju dokazati da su u studenom 2020. godine imali pad

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: