Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Postupak i dokumentacija za otvaranje j.d.o.o.

13.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.12.1.3 Postupak i dokumentacija za otvaranje j.d.o.o.

Kristian Plazonić, dipl.iur.

 

1. Odabir imena društva

Pri odabiru imena tvrtke važno je pridržavati se određenih pravila. Za početak, pripremite nekoliko odgovarajućih naziva te na portalu Sudskog registra provjerite postoji li već društvo pod imenom koje želite. Kada provjerite i odaberete ime društva, u vama najbližem uredu HITRO.HR će Vas uputiti u mogućnosti rezervacije imena.

2. Odabir djelatnosti

Osim osnovne djelatnosti, iz  dokumenta Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. izvucite i ostale djelatnosti koji bi ste u poslu mogli obavljati. S obzirom na to da zakonom nije ograničen broj djelatnosti koje je moguće registrirati, odaberite što više djelatnosti koje bi vam tijekom poslovanja mogle zatrebati.

3. Ovjera dokumentacije kod javnog bilježnika

Odabrani naziv tvrtke i dokument s popisom djelatnosti odnosite u javnobilježnički ured gdje se sastavlja Zapisnik o osnivanju, Prijava za upis društva u sudski registar i Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugova. Navedeni dokumenti moraju biti potpisani i ovjereni od strane javnog bilježnika te je obvezna nazočnost svih osnivača.

Cjelokupna dokumentacija koju je potrebno ovjeriti:

  • Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po;

  • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva;

  • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja;

  • Odluka o imenovanju članova uprave;

  • Potpis direktora ili potpise članova uprave;

  • Potpisi članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor);

  • Odluka o određivanju adrese društva;

  • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja.

 4. Banka – uplata temeljnog kapitala

S ovjerenom dokumentacijom te Rješenjem o upisu u sudski registar i osobnom iskaznicom idete u odabranu banku gdje ćete na privremeni račun uplatiti temeljni kapital u iznosu od 10,00 kn.

 5. Registracija na Trgovačkom sudu

Nakon što vam banka izda potvrdu o uplati temeljnog kapitala, potrebno je otići kod javnog bilježnika koji će podnijeti prijavu za otvaranje j.d.o.o. -a Trgovačkom sudu. Ukoliko je sva dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud je obavezan u roku od 24 sata poslati rješenje o upisu j.d.o.o.-a u Sudski registar. Prijava se može podnijeti i fizički, ali onda proces upisa traje 3 do 7 dana.

 6. Državni zavod za statistiku

U ured Državnog zavoda za statistiku predajete zahtjev za dobivanjem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema kojoj se društvu dodjeljuje matični broj te se razvrstava po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Dokumentacija koja je potrebna u ovom koraku:

  • Preslika Rješenja o upisu u sudski registar (original na uvid);

  • Popunjeni obrazac RSP 1 – možete ga kupiti u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: