Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Posebnosti ugovaranja radnog odnosa na određeno vrijeme

8.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.19.1.2 Posebnosti ugovaranja radnog odnosa na određeno vrijeme

Anja Juršetić, mag.iur.

Osnovno je pravilo da se ugovor o radu sklapa na neodređeno vrijeme, osim u iznimnim slučajevima kada Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje: ZOR) omogućuje sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme. Naime, sukladno odredbi članka 12. ZOR-a, ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme i to za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, a ugovaranje duljine trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme obvezni je sastojak sukladno odredbi članka 15. ZOR-a koji propisuje minimalni sadržaj svakog ugovora o radu.

Pritom postoje neka ograničenja za poslodavce – tako poslodavac s istim radnikom smije sklopiti uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog koji se u tom ugovoru ili u pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu mora izričito navesti. Isto tako, ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom, s time da se prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od tri godine. Spomenuta ograničenja ne odnose se na prvi ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme. U protivnom, novčanom kaznom od 31.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba odnosno novčanom kaznom od 4000,00 do 6000,00 kuna za poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe ako s istim radnikom sklopi uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme za koji ne postoji objektivan razlog, ili ako u tom ugovoru ili u pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu ne navede objektivan razlog, ili ako trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, traje neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekog drugog objektivnog razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom

Svaka izmjena, odnosno dopuna ugovora o radu na određeno vrijeme koja bi utjecala na produljenje ugovorenog trajanja toga ugovora, smatra se svakim sljedećim uzastopnim ugovorom o radu na određeno vrijeme.

Radnika ZOR štiti presumpcijom sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme i to u slučaju kad je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama ovoga Zakona ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, u kojem slučaju se smatra da je ugovor o radu s tim radnikom sklopljen na neodređeno vrijeme.

U odnosu na uvjete rada radnika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, članak 13. ZOR-a propisuje kako je poslodavac dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem ili prema posebnom propisu s njim povezanim poslodavcem, s istim ili sličnim stručnim znanjima i vještinama, a

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: